V Niedziela Zwykła 

1.Pan Jezus objawia swoją moc. Zdumionym słuchaczom pokazuje, że jest silniejszy od Złego. Jest Panem świata duchowego. Prośmy Go, by wspierał nas w naszym duchowym zmaganiu się ze złem.

2.Jutro w poniedziałek 5 lutego przeżywać będziemy wspomnienie Świętej Agaty. Na znak jej dobroci (Agata znaczy dobra) w kościołach święci się chleb, sól i wodę, by dzielić się dobrocią jak chlebem, a woda ma chronić nasze domy od pożarów, sól od zepsucia. Przysłowia są mądrością narodu, a więc sięgajmy i do tych mądrości, bo „Gdzie nie ma chleba św. Agaty – tam nie ma pełnej chaty”, a „Woda św. Agaty – niech broni od ognia nasze chaty”. Św. Agata jest patronką pielęgniarek, wzywa się ją także jako orędowniczkę przy trzęsieniach ziemi i chorobach piersi. Zapraszam na Mszę o godzinie 8.00  z poświęceniem, chleba, soli i wody.

Jest to także dzień imienin naszej Siostry Zakrystianki Agaty, której składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe wielu łask Bożych i opieki Świętej Patronki.

3. Dzień później 6 luty swoje imieniny będzie obchodzić także Siostra Przełożona Dorota Szkółka, której życzymy dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa w pracy katechetycznej w szkołach i duszpasterskiej w Parafii. 

4.W przyszłą niedzielę 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy w swoich modlitwach o starszych i chorych, którzy potrzebują naszej pomocy. Msza Święta dla chorych i cierpiących zostanie odprawiona w sobotę, o godz.8.00. Zatroszczmy się, aby mogli w niej uczestniczyć wszyscy, którzy pragną swoje trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia.

5.Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00, w poniedziałek i sobotę o godzinie 8.00. W sobotę także Msza niedzielna o godzinie 18.00.

6.Dzisiejsza składka mszalna przeznaczona jest na potrzeby naszej Archidiecezji.

7.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 9.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 10, 20, 22.


Ewangelia według Świętego Marka

Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem”. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

Refleksja nad Słowem Bożym

Gorączka opuściła teściową Szymona. A ona „usługiwała im”. Cud się dokonał. I co z tego wynikło? Gotowość do służby. Tu znowu możemy zatrzymać się w refleksji nad własnym postępowaniem. Jak wykorzystujemy interwencję Bożą w naszym życiu? Czy doświadczając pomocy Pana, przyjmujemy dar, zapominając o Dawcy? Czy potrafimy otrzymane dobro wykorzystać dla pożytku innych – tych, wśród których żyjemy, pracujemy? Jeśli tak – mamy za co dziękować Bogu, który uczynił nas czułymi na dar Jego miłości ofiarowanej, by za naszym pośrednictwem rozlewała się na innych.

Wreszcie spójrzmy na samego Jezusa. On nie czyni rozgłosu, nie szuka poklasku, ale spełniwszy swoje zadanie oddala się, by czynić dobro gdzie indziej. Nie chce zadowalać się jednym, czy kilkoma zwycięstwami, pragnie oddać się w pełni, wydać się całkowicie. Czy chcemy Go w tym naśladować?


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Janina Wiernusz – 04.02.2024r


Spotkania grup duszpasterskich

W czwartek po Mszy Świętej o godzinie 17.00 spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.

Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

Aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

Diecezjalna:

Aby chorzy dzięki wierze głębiej zrozumieli tajemnicę krzyża i uczestniczyli w cierpieniach Chrystusa.