VI Niedziela Zwykła

1.Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

Dzisiaj 6 Niedziela zwykła, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

2.W środę (14 luty) przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte w naszej parafii o godzinie 8.00 i 17.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 16.45. Przypominam, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

3. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych posypania głów popiołem. Pamiętajmy aby zabrać popiół dla chorych, starszych, nie mogących dziś uczestniczyć we Mszy Świętej. 

4.Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas.

5.Nabożeństwa w Wielkim Poście, na które serdecznie zapraszam :

– w piątek Droga Krzyżowa po Mszy św. o godzinie 16.30, a następnie Msza Święta. Koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 16.15.

– w niedzielę o 15.00  Gorzkie Żale, a po skończonym nabożeństwie Msza Święta już bez homilii. W czasie Gorzkich Żali zbierane będą ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

6.Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00, z wyjątkiem Środy popielcowej kiedy to Msza będzie o godzinie 8.00 i 17.00.

7.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Osiedlowej, numery 24, 26, 34.

8.Na przyszłą niedzielę 18 lutego, na Gorzkie Żale o godzinie 15.00 i na Mszę Świętą około godziny 15.45 zapraszamy dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami. W czasie Mszy Świętej otrzymają poświęcone modlitewniki.


Ewangelia według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Refleksja nad Słowem Bożym

Trędowaty postawił wszystko na jedną kartę. I tak stracił już życie, mimo że wciąż budził się jeszcze o poranku. Już bardziej nie mógł być martwy za życia, jak w stanie, w którym się znajdował. Postanowił chwycić się ostatniej nadziei. Złamał przepisy Prawa, które kazały mu się trzymać z daleka od żywych. Nie krzyczał, że jest nieczysty. Poprosił o oczyszczenie. I otrzymał łaskę, której tak bardzo pragnął. Niemożliwe stało się możliwe. Serce Boga kieruje się miłosierdziem i pragnieniem dzielenia się życiem. Stwórcę wzrusza szamoczące się w objęciach śmierci stworzenie. Przecież chwałą Boga jest żyjący człowiek. Dokonuje się więc cud. Została tylko radosna przekora uzdrowionego. Ocalenie przyniosła mu odwaga przekraczania granic nakreślonych Prawem. Nie mógł się jednak powstrzymać również od przekroczenia granic nakreślonych słowem Jezusa, i zamiast milczeć, zaczął opowiadać o tym, co go spotkało, uniemożliwiając Nauczycielowi z Nazaretu wejście do miasta. Bóg nie pragnie śmierci grzesznika. Jest zawsze gotowy przebaczyć, przywrócić życie obumarłemu sercu. Ważne jednak również pozostaje posłuszeństwo Jego Słowu. Czasem nawet nadmiar gorliwości może okazać się czymś, co na chwilę wstrzyma wędrówkę samego Boga przez krainy pogubionych człowieczych serc.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

Aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

Diecezjalna:

Aby chorzy dzięki wierze głębiej zrozumieli tajemnicę krzyża i uczestniczyli w cierpieniach Chrystusa.