I  Niedziela Wielkiego Postu   

1.W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

2.Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 16.30. Gorzkie żale w niedziele o godzinie 15.00. Składka z gorzkich żali, ofiary w kopertach, na dekorację i kwiaty do Bożego Grobu. Transmisja na żywo, dla tych którzy nie mogą być na nabożeństwach w Kościele, na naszej stronie internetowej.

Dziś zapraszam na Gorzkie Żale i Mszę Świętą po nich, dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii Świętej, wraz z rodzicami. Otrzymają poświęcone modlitewniki.

3. Zachęcam wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej. 

4.Za tydzień ostatnia Niedziela miesiąca. Składka mszalna zbierana przez radę Parafialną z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła.

5.Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00.

6.W zakrystii są do nabycia Paschaliki wielkanocne, które zapalimy w czasie śniadania wielkanocnego. Można także wziąć skarbonkę Caritas. Dochód ze skarbonek i Paschalików przeznaczony jest na Caritas Archidiecezji Przemyskiej, na pomoc najbiedniejszym i potrzebującym pomocy. Cena minimalna Paschalika 12 złote. Skarbonki można będzie złożyć w zakrystii po Świętach Zmartwychwstania Pana Jezusa.

6.Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00, z wyjątkiem Środy popielcowej kiedy to Msza będzie o godzinie 8.00 i 17.00.

7.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy  Kasztanowej, numery 6, 6A, 6C, 14.

8.W II niedzielę Wielkiego Postu 25 lutego będziemy przeżywać dzień modlitwy, postu, solidarności z misjonarzami. Zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom AD Gentes.


Ewangelia według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Św. Marek podaje, że wokół Jezusa, na pustyni, były zwierzęta i anioły. To w nich możemy upatrywać siebie. Na ziemi pustej, bez życia, pojawia się Ten, który to życie daje. W suchych, grzesznych postawach naszego życia pojawiają się pierwsze pączki, zaczynają kwitnąć kwiaty, połacie naszego serca zielenią się, zarastają trawą – życiem. Na tych łąkach chodzą zwierzęta – mądre sowy, pyszne pawie, przebiegłe wilki, naiwne owce… to nasza wolność, to postawy, które przyjmujemy. Nasze postępowanie kontynuuje życie, które dał Bóg. Otaczają nas różne zwierzęta, różne postawy – te grzeszne i te dobre. Wokół nich stoi Chrystus ze swoją mocą. Mocą, by pustynie zamieniać w oazy.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

Aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

Diecezjalna:

Aby chorzy dzięki wierze głębiej zrozumieli tajemnicę krzyża i uczestniczyli w cierpieniach Chrystusa.