II Niedziela Wielkiego Postu

1.Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

2.Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyrażamy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki o godz. 16.30. Gorzkie żale w niedziele o godzinie 15.00.

3. Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 17.00.

4.W przyszłą niedzielę 3 marca zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 9.15 i w poniedziałek 4 marca na Mszę o godzinie 17.00,  czasie których będziemy się modlić za Księdza Prałata Kazimierza z okazji Jego imienin.

5.Dzisiejsza  niedziela jest  Niedzielą Ad Gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

6.W tym tygodniu przeżywać będziemy pierwszy piątek, sobotę i niedzielę miesiąca:

– zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30 – dół Parafii i Osiedle, w piątek także od godziny 7.30 – góra Parafii. Spowiedź Święta w piątek od godziny 15.45 do 16.30. Spowiedź dzieci w czwartek od godziny 16.15 do 17.00. Ze spowiedzi możemy zawsze skorzystać, pół godziny przed Mszą Świętą.

– w pierwszą sobotę miesiąca, różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

– w przyszłą niedzielę, po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

7.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę 8.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy  Kasztanowej, numery 1, 16, 18, 20.


Ewangelia według Świętego Marka

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ewangelia głosi, że apostołowie zobaczyli prawdziwe oblicze Chrystusa. Dlatego odrzućmy fałszywe obrazy Boga, który oskarża, potępia, do czegoś zmusza, wywiera presję, coś zabiera, niszczy nasze życie. Odkrywajmy prawdziwe oblicze Boga, który oddaje za nas życie, pragnie bliskości z nami, codziennie woła po imieniu, jest spragniony naszego szczęścia, zachęca i pokornie prosi, abyśmy otworzyli przed Nim swoje serca.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek 26 lutego, spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła, po Mszy Świętej o godzinie 17.00, w Kościele.


Intencje modlitewne na luty

Ogólna:

Aby osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny zawsze miały niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno medyczne, jak i ludzkie.

Diecezjalna:

Aby chorzy dzięki wierze głębiej zrozumieli tajemnicę krzyża i uczestniczyli w cierpieniach Chrystusa.