III  Niedziela Wielkiego Postu

1.W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

2.. Na nabożeństwa pasyjne – Gorzkie Żale, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka, zapraszam w niedzielę, na godzinę 15.00. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 16.30.

3. W tym tygodniu w piątek 8 marca , rozpoczynamy Rekolekcje wielkopostne.

– Rozpoczniemy je Drogą Krzyżową o godzinie 16.30. Koronka do Bożego Miłosierdzia o 16.15. Po Drodze Krzyżowej Msza Święta z nauką dla wszystkich.

 – W sobotę drugi dzień rekolekcji. Msze Święte z nauką dla wszystkich o godzinie 8.00 i 17.00. Po Mszy Świętej o godzinie 17.00 nauka stanowa dla rodziców – ojców i matek.

– W przyszłą niedzielę, trzeci dzień rekolekcji. Porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo Gorzkich Żali z nauką pasyjną o godzinie 15.00. Po nabożeństwie Msza Święta już bez kazania.

– W przyszły poniedziałek 11 marca, zakończenie rekolekcji. Msze z nauką dla wszystkich o godzinie 8.00 i 17.00.

Dzieci naszej Szkoły proszę aby włączyły się w rekolekcje. A w poniedziałek 11 marca będą je przeżywały w ramach zajęć szkolnych.

Program Rekolekcji wywieszony jest w gablotce i jest na naszej stronie internetowej.

4.Msze Święte w tym tygodniu, od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00.  W piątek, początek rekolekcji – jedna Msza Święta koncelebrowana o godzinie 17.00, a w sobotę o godzinie 8.00 i 17.00.  Nie będzie w sobotę Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 18.00, ze względu na Rekolekcje i naukę stanową.

5.Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

6.W piątek  8 marca obchodzimy międzynarodowy Dzień Kobiet. W swoich modlitwach polecajmy Matce Bożej wszystkie kobiety.

7.W niedzielę 10 marca rozpoczniemy Nowennę przed Uroczystością Świętego Józefa, którą będziemy obchodzili w piątek 19 marca. Święty Józef, Patron Kościoła Powszechnego, którego uroczystość będziemy wkrótce obchodzić, to człowiek głębokiej wiary, odważny, pokorny. Misja świętego Józefa jest z pewnością wyjątkowa i niepowtarzalna, ponieważ Jezus jest absolutnie wyjątkowy. A jednak w swej opiece nad Jezusem, wychowywaniu Go, by wzrastał w latach, mądrości i łasce, św. Józef jest wzorem dla każdego wychowawcy, a szczególnie dla każdego ojca. Powierzam więc jego opiece wszystkich rodziców, kapłanów, którzy są ojcami i tych, którzy mają pełnić w Kościele i w społeczeństwie rolę edukacyjną. Zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 17.00, po której będzie Nowenna .

8.Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

9.Proszę zgłaszać chorych, których w najbliższy piątek 8 marca odwiedzę w ramach wizyty związanej ze Świętami wielkanocnymi. Początek od godziny 7.30 Osiedle i dół Parafii, a następnie góra Parafii.

10. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę  9.00 zapraszamy mieszkańców z ulicy Kasztanowej, numery 22, 42, 46, 66.


Ewangelia według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? » Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».

Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku

Refleksja nad Słowem Bożym

Jezus usprawiedliwia swoją interwencję tym, że On jest jedynym budowniczym prawdziwej świątyni Boga, którą wybuduje na Ziemi przez swą śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego też On jest jedynym, któremu podlega wszystko, co dotyczy kultu i czci Ojca. Trzeba dodać, że Jezus doskonale widzi zmienność nastrojów ludu i nie opiera się na nich. Idzie prostą drogą ku wypełnieniu dzieła Ojca, dając znaki, by przy dobrej woli można było Go poznać.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Diecezjalna:

Aby zmartwychwstały  Chrystus, obdarzając nas Duchem Świętym, umocnił naszą wiarę w Jego zbawczą obecność w Kościele.