IV Niedziela Wielkiego Postu

1.Trwamy w naszych rekolekcyjnych rozważaniach. Dziś Gorzkie Żale z nauką pasyjna o godzinie 15.00. Jutro zakończenie Rekolekcji, Msze Święte o godzinie 8.00 i 17.00.

2.Dzisiejsza Czwarta Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Lætare, co oznacza „cieszcie się”. Zbliżają się bowiem święte dni paschalne, podczas których Bóg okaże swoje miłosierdzie. Największym znakiem tej miłości będzie Ofiara złożona przez Chrystusa na drzewie krzyża, która stanie się źródłem zbawienia dla całej ludzkości.

3.Przeżywamy od dziś Nowennę przed Uroczystością Świętego Józefa, którą będziemy obchodzili w piątek 19 marca Święty Józef, Patron Kościoła Powszechnego, którego uroczystość będziemy wkrótce obchodzić, to człowiek głębokiej wiary, odważny, pokorny. Misja świętego Józefa jest z pewnością wyjątkowa i niepowtarzalna, ponieważ Jezus jest absolutnie wyjątkowy. A jednak w swej opiece nad Jezusem, wychowywaniu Go, by wzrastał w latach, mądrości i łasce, św. Józef jest wzorem dla każdego wychowawcy, a szczególnie dla każdego ojca. Powierzam więc jego opiece wszystkich rodziców, kapłanów, którzy są ojcami i tych, którzy mają pełnić w Kościele i w społeczeństwie rolę edukacyjną. 

4.Msze Święte w tym tygodniu, jutro o godzinie 8.00 i 17.00, od wtorku do piątku o  godzinie 17.00. W sobotę Msze Święte rano o godzinie 8.00 i Msza Święta niedzielna o godzinie 18.00.

5.W przyszła niedzielę 17 kwiecień (V Niedziela Wielkiego Postu)  młodzież z Caritas Szkolna będzie rozprowadzała ozdoby wielkanocne. Zachęcam do nabycia tych różnych pamiątek, które wykonane zostaną przez dzieci i młodzież z naszej Parafii i Szkoły, a dochód przeznaczony będzie na funkcjonowanie Koła Caritas.

6.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę  8.30 zapraszamy mieszkańców z ulicy Kasztanowej, numery 44, 70, 74, 78, 80.


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dzisiejsza Ewangelia to fragment dłuższej, nocnej rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, rabbim żydowskim. Wielki uczony żydowski, słuchany przez swoich uczniów, zapraszany na spotkania, wychwalany jako autorytet, sam zadaje sobie jednak w pewnym momencie pytanie, czy forma religii żydowskiej to naprawdę wszystko, co Pan Bóg ma ludziom do zaoferowania. Słowa, które słyszy w dzisiejszej rozmowie z Jezusem, były dla niego szokujące i tajemnicze. Jednak zapraszają go do czegoś większego, czegoś, czego tak naprawdę pragnie jego serce.

Dzisiejsza Ewangelia w swoim najgłębszym sensie dotyczy tajemnicy chrztu świętego – naszych „powtórnych narodzin”, kiedy umieramy dla grzechu, aby żyć dla Boga, kiedy, będąc dotąd jedynie dziećmi ludzkimi, stajemy się dziećmi Bożymi.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Mariusz Piotr Kucharski, zamieszkały w Sanoku, ulica Lipińskiego, Parafia NSPJ w Sanoku

i

Katarzyna Anna Fajkiel, zamieszkała w Klimkówce, ulica Księdza Waisa, Parafia Świętego Michała Archanioła


Odeszli do wieczności

Damian Krężlewicz– urodzony 10.02.1978r, zmarł 04.03.2024, zamieszkały Klimkówka, ul. Zdrojowa 124.

Stefania Jakubowicz – urodzona 19.08.1932, zmarła 07.03.2024r., zamieszkała Klimkówka, ul. Ogrodowa 1.


Spotkania grup duszpasterskich

W czwartek po Mszy Świętej o godzinie 17.00 spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Diecezjalna:

Aby zmartwychwstały  Chrystus, obdarzając nas Duchem Świętym, umocnił naszą wiarę w Jego zbawczą obecność w Kościele.