V Niedziela Wielkiego Postu

1.W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.

2.W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30 i gorzkich żalach w niedzielę o godzinie 15.00. Od jutra Msze Święte w dni powszednie o godzinie 18.00. W sobotę Msza Święta o godzinie 8.00 i Msza niedzielna o godzinie 18.00.

3.Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy, na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Na Mszy Świętej o godzinie 9.15 uroczysta forma poświęcenia palm, połączona z procesją.

4.Zachęcam, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne. Spowiedź Święta w naszej Parafii, w sobotę 23 marca, od godziny 14.00 do 17.00, z przerwą od godziny 15.30 do 16.00.

5.Przyszła niedziela będzie przedostatnią niedzielą miesiąca. Składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Ostatnia niedziela to Zmartwychwstanie Pana Jezusa, z tego względu składka inwestycyjna będzie tydzień szybciej.

6.Dziś dzieci ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadzają ozdoby wielkanocne, z których dochód przeznaczony jest na funkcjonowanie Koła.

7.Od wczoraj przeżywamy Nowennę w intencji naszej Ojczyzny, przez wstawiennictwo błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i świętego Andrzeja Boboli. Nowenna prowadzona przez Akcję Katolicką, 15 minut przed Mszą Świętą, w piątek przed Koronką do Bożego Miłosierdzia (godzina 17.00).

6.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę na godzinę  8.30 zapraszamy mieszkańców z ulicy Kasztanowej, numery 15, 19, 25.


Ewangelia według Świętego Jana

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jezus, posługując się  porównaniem o ziarnie wrzuconym w ziemię, chciał uświadomić apostołom i nam, że życie bez ofiary nic nie jest warte. Dlatego sam umiera, ofiarując się swemu Ojcu za nas. Ziarno wrzucone w ziemię umiera, ale tylko pozornie, bo w rzeczywistości ta śmierć jest początkiem nowego życia.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

1. Mariusz Piotr Kucharski, zamieszkały w Sanoku, ulica Lipińskiego, Parafia NSPJ w Sanoku

i

Katarzyna Anna Fajkiel, zamieszkała w Klimkówce, ulica Księdza Waisa, Parafia Świętego Michała Archanioła

2.Piotr Marek Chudziński, zamieszkały w Klimkówce, ulica Zdrojowa, Parafia pw. Świętego Michała Archanioła

i

Anna Małgorzata Guzik, zamieszkała w Świerzowej, ulica Szkolna, Parafia pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie.


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

W poniedziałek po Mszy Świętej o godzinie 18.00 spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła, w Kościele.


Intencje modlitewne na marzec

Ogólna:

Za tych, którzy w różnych częściach świata narażają swoje życie z powodu Ewangelii, aby rozpalali Kościół swoją odwagą i misyjnym entuzjazmem.

Diecezjalna:

Aby zmartwychwstały Chrystus, obdarzając nas Duchem Świętym, umocnił naszą wiarę w Jego zbawczą obecność w Kościele.