IV Niedziela Wielkanocy

1.Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

2.Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

3.We wtorek przeżywać będziemy Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski. Zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 18.00Msze Święte w tym tygodniu , w dni powszednie o godzinie 18.00 , w poniedziałek o godzinie 8.00 , w sobotę Msza Święta sobotnia o godzinie 17.00 i Msza niedzielna o godzinie 18.00 .

4.Msze Święte w tym tygodniu, w dni powszednie o godzinie 18.00, w poniedziałek o godzinie 8.00, w sobotę Msza Święta sobotnia o godzinie 17.00 i Msza niedzielna o godzinie 18.00.

5.Składka mszalna z przyszłej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną, z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. 

6.W piątek po Mszy Świętej o godzinie 18.00, spotkanie w Kościele dzieci klas IV wraz rodzicami, organizacyjne, przed Rocznicą Pierwszej Komunii Świętej.

7.W sobotę o godzinie 9.00, prace związane z przygotowaniem Kościółka do sezonu letniego i odpustu, w dniu 3 Maja. Proszę wszystkich uczniów klas VII i ich rodziców oraz wszystkich chętnych.

8.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Księdza Waisa, numery 13, 16, 18, 21.


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Jaki jest prawdziwy sens władzy? To służenie. Pan Jezus określa siebie jako Pasterza. Pasterz to władca, ale przede wszystkim opiekun owiec. Pasterz kocha swe owce, nie jest ich wyzyskiwaczem ani despotą. Jest gotowy oddać za owce swoje życie. Tym się różni od najemnika. Jest w tym wielka tajemnica miłości. Jeśli bardzo kochasz, to jesteś gotowy oddać za ukochanego swoje życie.

Pan Jezus ukazuje również mistyczne znaczenie swojego związku z owcami. Mówi mianowicie, że owce Go znają i słuchają Jego głosu na podobieństwo poznania i słuchania, jakie jest między Bogiem Ojcem a Jego Synem, tajemnicy Trójcy Świętej.

Śmierć Chrystusa wprowadza nas w tę tajemnicę, dzięki niej stajemy się jej uczestnikami. Jest to tajemnica, która ujawnia się w całym Kościele. Dobrze to wyraził w III wieku po Chrystusie święty Cyprian z Kartaginy: Kościół jest wspólnotą zjednoczoną jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego.


Zapowiedzi przedmałżeńskie

Bartłomiej Pojnar, zamieszkały w Ladzinie, ulica Nad Taborem, Parafia Świętego Wawrzyńca w Rymanowie

i

Patrycja Janina Barć, zamieszkała w Klimkówce, ulica Rzeczna, Parafia Świętego Michała Archanioła w Klimkówce


Odeszli do wieczności 


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek, po skończonej Mszy Świętej o godzinie 18.00 spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła, w Kościele.


Intencje modlitewne na kwiecień

Ogólna:

Aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tyle cierpienia w różnych częściach świata.

Diecezjalna:

O dar licznych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.