VI Niedziela Wielkanocy

1.Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

2.Od jutra do środy z całym Kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące, tzw. Dni Krzyżowe.

3.Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

4.Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele o godzinie 17.30. Msza Święta po zakończonym nabożeństwie.

5.W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

6.W środę 8 maja Uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, Patrona Polski. Jest to zarazem dzień imienin naszego Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka. Osobę solenizanta otoczmy naszą modlitwą. W tym dniu także odpust w Parafii Rymanów – Zdrój.

7.W tym tygodniu spotkania w Kościele:

– dla dzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii Świętej – w czwartek i piątek po nabożeństwie majowym i Mszy Świętej

– dla dzieci klas IV, rocznicowych I Komunii Świętej – we wtorek po nabożeństwie majowym i Mszy Świętej.

8.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych, z ulicy Księdza Waisa, numery 45, 49 i z ulicy Kwiatowej, numery 1, 6 (Kościół) i numery 10, 14 , 26 z ulicy  Kwiatowej (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Największe przykazanie ze wszystkich to przykazanie miłości. Miłować Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego jest daleko ważniejsze od zachowywania w sposób skostniały tysięcy innych praw, które są dobre, ale tylko wtedy, gdy nie są celem samym w sobie. Z miłości Bóg stworzył świat, z miłości stworzył człowieka, z miłości zesłał na świat swojego Syna, z miłości On umarł i zmartwychwstał. Z miłości Duch Święty zstępował nawet i na pogan, tak jak w dzisiejszym czytaniu – na Korneliusza. Jeżeli jesteśmy dziećmi Boga, to także powinna nami kierować miłość, dlatego módlmy się o to, ponieważ będziemy sądzeni przede wszystkim z miłości”.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności 


Spotkania grup duszpasterskich

Akcji Katolickiej w czwartek po nabożeństwie i Mszy Świętej na plebanii.

Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej,  dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami ewangelii. 

Diecezjalna:

Abyśmy świadomie i z żywą wiarą uczestniczyli w życiu i misji Kościoła.