Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa

1.Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu Ojca.

2. W tym tygodniu, razem z Apostołami zgromadzonymi w Wieczerniku, chcemy trwać w oczekiwaniu na spełnienie się Jezusowej obietnicy zesłania Ducha Świętego, którą uroczystość będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę 19 maja. Wtedy także na Mszy o godzinie 11.00  I Komunii Świętej dzieci klas III.

19 maja  w naszym kościele parafialnym  na Mszy św. o godz. 11.00, grupa dzieci  klas III po raz pierwszy przystąpi do Sakramentu Eucharystii. Dwa dni wcześniej z bijący sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy uklękną przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Spowiedź dzieci w piątek, od godziny 16.30 do 17.30. Dorosłych proszę o skorzystanie z Sakramentu Pokuty w dowolnym innym czasie, zawsze pół godziny przed nabożeństwem.

Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego  dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca.

3.W tym tygodniu próby:

–  w poniedziałek, wtorek i czwartek dla dzieci Klas III, przygotowujących się do I Komunii Świętej
– w środę i piątek dla dzieci Klas IV, przygotowujących się do Rocznicy I Komunii Świętej

4.Przypominam, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym przyjąć Komunię świętą. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w Uroczystość Trójcy Świętej za dwa tygodnie.

5.W miesiącu maju szczególnie czcimy NMP Loretańską na nabożeństwach majowych, w Kościele parafialnym nabożeństwo o godzinie 17.30.

6.Za Tydzień i za dwa tygodnie (19 i 26 maj) nie ma Mszy Świętych w Kościółku o godzinie 11.00.

7.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy do Kościoła rodziców dzieci klas II, które za rok przystąpią do I Komunii Świętej, a do Kościółka wiernych z ulicy Słonecznej, numery 2, 6, 11.


Ewangelia według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Refleksja nad Słowem Bożym

Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia. Patrzymy na niebo i ponownie widzimy Jezusa w Jego boskim majestacie. Objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i „został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga”. On otworzył nam niebo. A w domu Ojca jest mieszkań wiele. My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamieszkamy. Dlatego starajmy się żyć blisko Jezusa, być Jego świadkami i dzielić się Jego miłością z bliźnimi. I tak tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego staje się dla nas źródłem prawdziwej radości. Przypomina nam o czymś wielkim – o tym, że istnieje niebo.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności 

Ignacy Stanisław Puchalski – urodzony 24.07.1934, zmarł 06.05.2024r., zamieszkały Klimkówka, ul. Rzeczna 14


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej,  dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami ewangelii. 

Diecezjalna:

Abyśmy świadomie i z żywą wiarą uczestniczyli w życiu i misji Kościoła.