Uroczystość Bożego Ciała w Naszej Parafii

30 maja będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Tradycyjnie w tym dniu organizuje się procesje z Najświętszym Sakramentem. Ołtarze niech będą symboliczne i skromne. Przeżyjmy wtedy nasze dziękczynienie za Dar Eucharystii. Trasa procesji będzie biegła ulicą Księdza Waisa. Proszę także o przygotowanie poszczególnych Ołtarzy:

Ołtarz I  – Koło Sióstr Michalitek  – Grupa Św. Michała Archanioła, Caritas, Róża Św. Barbary

Ołtarz II – koło Państwa Krukar –  przygotowują sąsiedzi, Róża Świętej Siostry Faustyny i Róża Świętego Maksymiliana.

Ołtarz III – Koło Państwa Puchalskich, Grysztar – przygotowują sąsiedzi, Róża Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, Róża Świętego Stanisława Kostki.

Ołtarz IV – Koło Kościoła – przygotowują sąsiedzi, Akcja Katolicka, Róża Świętego Andrzeja Boboli, Róża Świętego Jana Pawła II.