Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

1.W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna, Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

2. Za tydzień  na Mszy Świętej o godzinie 11.00 dzieci klas IV, przeżywać będą pierwszą rocznicę Komunii Świętej.

3.W poniedziałek, 20 maja (drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 8.00, nabożeństwo majowe o godzinie 17.30 i Msza Święta po nim, około godziny 17.50.

4.W pozostałe dni tygodnia nabożeństwo majowe o godzinie 17.30 i bezpośrednio po nim Msza Święta. W sobotę Msza Święta rano o godzinie 8.00 i Msza niedzielna o godzinie 18.00. Nabożeństwo majowe w sobotę w Kościółku o godzinie 13.30

5.W sobotę 25 maja Uroczyste poświęcenie Cmentarza holerycznego, przy Kościółku. Ceremonia ta rozpocznie się nabożeństwem majowym o godzinie 13.30. Następnie przejdziemy na Cmentarz, gdzie będzie miało miejsce poświęcenie tego miejsca, przekazanie patronatu nad tymi mogiłami naszej Szkole im. Świętego Jana Pawła II, okolicznościowe przemówienia i poczęstunek z kuchni polowej. Wszystkie szczegóły są na plakacie, który wisi także w przedsionku naszego Kościoła.

6.W czwartek  23 maja, będziemy obchodzić święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

7.W przyszłą niedzielę 26 maja będziemy obchodzili Niedzielę Trójcy Przenajświętszej. Kończy się wtedy czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej.

8. Przyszła niedziela jest także ostatnią niedzielą miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Parafie biedne z naszej Archidiecezji.

9. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za dar ołtarza, który został podarowany przez dzieci I Komunijne . Z ofiar złożonych na ten cel została zakupiona nowe dzwonki liturgiczne . 

10. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.30 zapraszamy wiernych z ulicy Księdza Słonecznej, numery 12, 14, 15, 18 (Kościół) i numery 28, 30, 32 z ulicy Słonecznej (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi”.

Refleksja nad Słowem Bożym

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Ewangelia przenosi nas na nowo do Wieczernika, na Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus zostawił apostołom i nam piękne i życiodajne obietnice Ducha Świętego. Być może najbardziej zaskakujące są słowa z J 16, 12: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie”.

Co jest zaskakującego w tych słowach? Otóż, Jezus nie będzie już miał możliwości mówienia do uczniów. Ewangelia św. Jana przekazuje jeszcze Jego „Modlitwę Arcykapłańską” (rozdział XVII), a następnie już następuje opis Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego. Co prawda jeszcze po zmartwychwstaniu Jezus przekazywał uczniom swoją naukę, jednakże o słowach, które przekazały Ewangelie, trudno powiedzieć, że jest ich „wiele”. A zatem co miał na myśli Jezus, mówiąc o obfitości słów, które ma do przekazania? Bez wątpienia chodzi o całą historię zbawienia, która dokonuje się również w naszych czasach. I to „mówienie” Jezusa odbywa się mocą Ducha Świętego.

Również w naszych czasach: pandemii, kryzysu wiary, skandali targających Kościołem, Jezus ma nam „wiele do powiedzenia”. Wsłuchujmy się w ten głos Ducha, którego misją jest doprowadzenie nas do pełnej prawdy dziś – tak jak i dwa tysiące lat temu.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na maj

Ogólna:

Aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej,  dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami ewangelii. 

Diecezjalna:

Abyśmy świadomie i z żywą wiarą uczestniczyli w życiu i misji Kościoła.