Niedziela Trójcy Świętej 

1.W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach.

2. W czwartek  30 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji publicznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00. Po Mszy Świętej o godzinie 11.00 ruszymy z procesją do czterech Ołtarzy. Na początku Krzyż, feletrony, Straż Pożarna, ministranci, chłopcy dzwoniący dzwonkami i dziewczynki sypiące kwiaty. Następnie Najświętszy Sakrament  pod baldachimem i wszyscy wierni.

3.W piątek 31 maja ostatnie nabożeństwo majowe o godzinie 17.30, po nim bezpośrednio procesja Oktawy Bożego Ciała i Msza Święta. W sobotę 1 czerwca  Oktawa Bożego Ciała, Msza o godzinie 17.00, wystawienia Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i procesja dookoła Kościoła. Procesja w przyszłą niedzielę 2 czerwca po Mszy o godzinie 9.15. Zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, starszych do udziału w dziękczynieniu za dar Eucharystii.

4.W tym tygodniu ostatnie nabożeństwa majowe o godzinie 17.30 (poniedziałek, wtorek, środa i piątek), po nich bezpośrednio Msza Święta o godzinie 17.50. W sobotę Msza o godzinie 17.00 (sobotnia) i niedzielna o godzinie 18.00.

5.W tym tygodniu pierwsza sobota i niedziela miesiąca: – w sobotę różaniec pierwszo sobotni o godzinie 16.30.

– w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 i procesji Oktawy Bożego Ciała zmiana tajemnic różańcowych.

6.Składka mszalna z dzisiejszej niedzieli, zbierana przez Radę Parafialną na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Składka z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

7.W sobotę 1 czerwca będziemy obchodzić Dzień Dziecka. Z okazji DNIA DZIECKA wszystkim dzieciom, tym mniejszym i tym większym życzymy wiele radości,  wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i zdrowia, a także ciągłego radowania się  Bożą miłością. Wzrastajcie w łasce u Boga.

8.Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Słonecznej, numery  38, 44, 46 (Kościół), numer  48 z ulicy  Słonecznej i numery 1, 2 z ulicy Ogrodowej  (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.

Refleksja nad Słowem Bożym

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego:

Piękny i głęboki jest znak krzyża kreślony przez matkę lub ojca na czole syna lub córki, któremu towarzyszą słowa: „Niech Cię Bóg prowadzi”, przywodzą na myśl właśnie Trójcę Świętą. Tajemnica Trójcy Świętej jest dla nas wezwaniem i zadaniem, abyśmy uczyli się właściwie budować naszą więź z Bogiem, a także nasze wzajemne więzi i relacje. Sługa Boży Ksiądz Kardynał, Stefan Wyszyński często mówił, że nasze życie wspólnotowe, społeczne powinno być odbiciem życia wewnętrznego Trójcy Przenajświętszej. Wypełnione miłością, więzią, jednością i pokojem.

Chwała Tobie, Trójco Przenajświętsza! Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na maj

Ogólna: Aby siostry i bracia zakonni oraz seminarzyści wzrastali w swoim powołaniu, dobrze korzystając z formacji ludzkiej, religijnej, duchowej i wspólnotowej,  dzięki czemu staną się wiarygodnymi świadkami ewangelii.  Diecezjalna: Abyśmy świadomie i z żywą wiarą uczestniczyli w życiu i misji Kościoła.