IX  Niedziela Zwykła

1.W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo nas umiłowało. Zapraszamy na nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego po  Mszy świętej wieczornej o godzinie 18.00. Od poniedziałku do czwartku litania połączona z procesją wokół Kościoła, z racji Oktawy Bożego Ciała. Dziś procesja po Mszy Świętej o godzinie 9.15, a potem zmiana tajemnic różańcowych. Na zakończenie Oktawy we czwartek, po Mszy Świętej i procesji, błogosławieństwo dzieci i poświęcenie wianków.

2. W piątek 7 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu będziemy modlić się o uświęcenie kapłanów. Jest to inicjatywa zapoczątkowana przez św. Jana Pawła II w 1995 roku. Prośmy, aby serca kapłanów i każdego z nas Chrystus uczynił według Serca swego. Msze Święte w naszym Kościele o godzinie 18.00 oraz Msza Święta w Kościółku o godzinie 10.00. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W tym dniu odpust w Dekanacie, w Parafii Wróblik Szlachecki.

3.W sobotę 8 czerwca będziemy wspominać Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, niepodzielnie zjednoczone z Sercem Jej Syna.

4.W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca:

– w czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

– w piątek spowiedź święta od godziny 17.15 do 18.00, spowiedź dzieci w czwartek od godziny 17.15 do 18.00. Okazja do spowiedzi przez cały tydzień pół godziny przed Mszą Świętą.

Zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30 Osiedle i dół Parafii  oraz w piątek od godziny 7.30 góra Parafii.

5. Składka mszalna z dzisiejszej Niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu.

6.Bóg zapłać wszystkim za udział w procesji Bożego Ciała, za atmosferę modlitwy, skupienia i w Roku Eucharystii za dziękczynienie za ten wielki Dar Chrystusa. Dziękuję za przygotowanie Ołtarzy, drogi procesyjnej. Dziękuję dzieciom – dziewczynkom sypiące kwiaty, chłopcom dzwoniącym dzwonkami, niosącym feletrony i baldachim, służbie liturgicznej, Straży Pożarnej, Siostrom Zakonnym i Panu Organiście. Niech dobry Bóg będzie najlepszą zapłatą za ten trud i wspólną modlitwę.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery 3, 4, 5 ,7 (Kościół) i numery  12, 13, 16  z ulicy Ogrodowej (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Marka

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.

On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.

A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Refleksja nad Słowem Bożym

Nie zapominajmy, że niedziela jest dniem Pańskim. Niech ten dzień różni się od sześciu pozostałych dni tygodnia. Niech będzie uroczysty, uświęcony Mszą Świętą, rodzinną modlitwą, celebrowaniem wspólnego obiadu. Wyeliminujmy z niego pośpiech i nerwowość. Wprowadźmy chrześcijańską dobroć i radość. Nauczmy takiego celebrowania niedzieli nasze dzieci.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

Aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Diecezjalna:

Aby czas peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Archidiecezji przyniósł stokrotne owoce.