X  Niedziela Zwykła

1.Przyszliśmy na Mszę Świętą, by usłyszeć Słowo Boże i by wspólnie się modlić. Pan Jezus powiedział do nas: „Oto maja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. Musimy jeszcze bardziej starać się pełnić Jego wolę.

2.W sobotę 15 czerwca kolejna Nowenna przed peregrynacją Obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa i relikwii Błogosławionej Rodziny Ulmów. Nowenna będzie o godzinie 16.40, dwadzieścia minut przed Mszą o godzinie 17.00, prowadzona przez Akcję Katolicką.

3.Msze Święte w tygodniu o godzinie 18.00, Msza Święta w sobotę o godzinie 17.00 i Msza niedzielna o godzinie 18.00. Przeżywając miesiąc czerwiec, po Mszach odmawiamy Litanię do Serca Pana Jezusa.

4.W lipcu po raz 44 wyruszy z naszej Archidiecezji przemyskiej Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę (6 – 15 lipiec). Z tej racji z Krosna wyruszy Grupa Świętego Jana z Dukli. Trwają zapisy w Parafii Świętego Jana z Dukli i Świętego Piotra, dla tych wszystkich, którzy przez ręce Maryi chcą zanieść swe prośby, troski i podziękowania do Miłosiernego Boga. Zapisy trwają do końca czerwca. Koszt pielgrzymki wynosi 250 złote. 

Z okazji pieszego pielgrzymowania, zachęta także do włączenia się w duchowe pielgrzymowanie, powierzenie swoich intencji pielgrzymom, którzy wyruszą na Jasną Górę i śledzenia pielgrzymki, wspólną modlitwę przez Radio i Telewizję Fara. Kartki do wypełnienia dla wszystkich duchowych pielgrzymów, którzy chcą się włączyć w tegoroczną pielgrzymkę, na stoliku pod chórem.

5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu,  a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery  17, 19, 20, 25 (Kościół) i numery  26, 27, 28  z ulicy Ogrodowej (Kościółek).
Ewangelia według Świętego Marka

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Refleksja nad Słowem Bożym

Warto przy okazji dzisiejszej Ewangelii przypomnieć sobie rzadko wspominaną w naszych czasach naukę Kościoła o sześciu grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, świadczących o wyjątkowej zatwardziałości grzeszników: 1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego. 2. Rozpaczać albo wątpić w łaskę Bożą. 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 4. Nie życzyć lub zazdrościć bliźniemu łaski Bożej. 5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia. 6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.

Modlitwa Ojcze nasz, której nauczył nas Jezus, kończy się wezwaniem: „I nie wódź nas na pokuszenie”. Oznacza to, że w życiu jesteśmy stale narażeni na podstępne działanie złego ducha. Modląc się do Ojca w duchu Chrystusa, wzywamy pomocy, abyśmy nie zgrzeszyli niewiernością, do której kusi nas ten, który zbuntował się przeciw Bogu i na zawsze pozostał niewierny.

Zły duch usiłuje wpłynąć na człowieka, na jego wyobraźnię i wyższe władze duszy, by odwrócić je od prawa Bożego. Szatan, żyjąc w totalnej negacji Boga, usiłuje zniszczyć życie według prawdy, życie w pełni dobra, nadprzyrodzone życie łaski i miłości. Dlatego Chrystus przestrzega: „Bójcie się (raczej) tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle” (Mt 10,28).


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności

Jadwiga Helena Prugar – urodzona 22.04.1924r, zmarła 05.06.2024, zamieszkała Klimkówka, ul. Rzeczna 54

Spotkania grup duszpasterskich

W czwartek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii.

Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna: Aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują. Diecezjalna: Aby czas peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Archidiecezji przyniósł stokrotne owoce.