XI  Niedziela Zwykła

1.Codziennie uczestniczymy w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Chociaż często wydaje się nam, że nasze wysiłki są mizerne i prawie nie widać skutków tego budowania, bo są maleńkie jak ziarnko gorczycy. Ono jednak wciąż rośnie Bożą mocą i w każdej chwili może ogarnąć nas całkowicie i przemieniać świat.

2. Zachęcam do wspólnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas nabożeństwa po mszach świętych wieczornych.

3.Msze Święte w tym tygodniu o godzinie 18.00. W piątek o godzinie 8.00 dodatkowa Msza Święta na zakończenie Roku Szkolnego i w sobotę o godzinie 17.00 oraz Msza niedzielna o godzinie 18.00.

4.Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Pamiętajmy także aby z Chrystusem w sercu zakończyć Rok szkolny. Okazja do spowiedzi w tygodniu, pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną.

Zakończenie Roku Szkolnego będzie w piątek 21 czerwca, rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 8.00, po skończonej Eucharystii druga część zakończenia, w szkole.

5.W tym tygodniu wypada trzeci piątek miesiąca czerwca. 21  czerwca przeżywać będziemy naszą tradycyjną Drogę Krzyżową. Msza Święta w Kościele głównym o godzinie 8.00 (dla dzieci na zakończenie Roku Szkolnego i dla wszystkich starszych, którzy nie dadzą rady być w Kościółku na Mszy Świętej). Droga krzyżowa o godzinie 16.00. Po dojściu do Kościółka Msza Święta, około godziny 17.00. Rozważania Drogi krzyżowej przygotowuje Akcja Katolicka. W tym dniu także Msza w Kościółku o godzinie 10.00.

6.We wtorek 18 czerwca wycieczka naszych dzieci i młodzieży do Energylandii, wyjazd o godzinie 5.30 spod Kościoła.

7. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Ogrodowej, numery 30, 33, 42, 44 (Kościół) i numery 2, 3 z ulicy Leśnej  (Kościółek).


Ewangelia według Świętego Marka

Jezus mówił do tłumów: “Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”. Mówił jeszcze: “Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu”. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

Refleksja nad Słowem Bożym

Pod pojęciem „Królestwo Boże” trzeba rozumieć obecność, działanie i panowanie Boga. Jak to się ma do naszego życia? Jezusowe nawiązanie do ziarna pokazuje, że nasze duchowe życie nie ma nic wspólnego z fast-foodem. Tu nic nie dzieje się błyskawicznie. Nasienie, aby wydać plon, potrzebuje czasu. Podobnie jest z naszym dojrzewaniem w wierze i człowieczeństwie. Popatrzmy na swoje życie. Na jakim etapie rozwoju dziś jesteśmy? Czy mamy solidne korzenie? A może już kwitniemy albo wydajemy owoc? Każde dobro wymaga czasu i cierpliwości. Poszukajmy dziś „Królestwa Bożego” w naszej pracy, posłudze, małżeństwie, macierzyństwie lub ojcostwie… Jak odpowiadamy na Boże wezwania i na działanie Pana? Czy przyjmujemy Jego natchnienia i zaproszenia? On jest najlepszym Ogrodnikiem ludzkiej duszy. Zależy Mu na naszym wzroście. To On uzdalnia nas do pięknego owocowania. Nie zamykajmy się na to, co chce nam uczynić. On wie, jak sprawić, byśmy prawdziwie wzrastali na pożytek ludzi i na Jego chwałę.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We wtorek, po skończonej Mszy Świętej o godzinie 18.00 spotkanie Grupy Świętego Michała Archanioła, w Kościele.


Intencje modlitewne na czerwiec

Ogólna:

Aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Diecezjalna:

Aby czas peregrynacji obrazu Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej Archidiecezji przyniósł stokrotne owoce.