Kaplica cmentarna

Od poświęcenia kaplicy, które miało miejsce podczas wizytacji kanonicznej 29 września, w dzień parafialnego odpustu, w Parafii funkcjonuje kaplica cmentarna, w której istnieje możliwość przechowywania przed pogrzebem ciał zmarłych oraz odprawiania Mszy Św. pogrzebowych.

Już w październiku było planowane zorganizowanie spotkania wszystkich grup parafialnych, Rady Parafialnej, Społecznego Komitetu Budowy Kaplicy i wszystkich zainteresowanych parafian, celem wspólnego ustalenia zasad funkcjonowania kaplicy, jej wynajmu i związanych z nimi kosztów. Niestety, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, do spotkania nie doszło i na razie dojść nie może.

Zorganizowanie takiego zebrania, planowane jest zaraz po zakończonej kwarantannie narodowej.

Do tego czasu, wynajem i tymczasowe koszty funkcjonowania kaplicy, która służy już mieszkańcom Klimkówki, zostały ustalone na spotkaniu ze Społecznym Komitetem Budowy Kaplicy.

Ustalono wtedy następujące obowiązujące stawki:

– wynajem kaplicy cmentarnej – 250,00 zł,

– koszt energii elektrycznej: 50,00 zł (opłata stała za licznik), plus opłata za zużytą energię elektryczną,

– jednorazowa opłata za wywóz śmieci z cmentarza – 100,00 zł,

– opłata za sprzątanie kaplicy, mycie po skończonym wynajmie – 50,00 zł (opłaty tej nie ponoszą rodziny, które same wykonają prace porządkowe po pogrzebie),

– dodatkowe koszty ponoszą osoby, które wynajmują kaplicę cmentarną, a są spoza naszej parafii – 300,00 zł.

Według powyższych stawek, które obowiązują korzystających z kaplicy cmentarnej, koszt jej wynajmu dla Parafian wynosi 450,00 zł, plus opłata za zużytą energię elektryczną.

Dla porównania koszt wynajmu kaplicy cmentarnej w Rymanowie, przy korzystaniu z podobnej infrastruktury jak u nas, wynosi za pogrzeb ok. 780 zł.

Ustalone koszty wynajmu kaplicy cmentarnej, podkreślamy raz jeszcze, obowiązywać będą do czasu, kiedy na planowanym spotkaniu parafialnym, zostaną wypracowane przez całość parafii, nowe ustalenia odnośnie kaplicy.