Odeszli do wieczności w 2020r

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem wiecznym (J11,25)

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności w roku 2020
 1. Bogdan Korzec  – 04.11.1964 – 11.01.2020
 2. Roman Michał Przybylski – 13.09.1952 – 08.02.2020
 3. Katarzyna Zofia Wais – 3.09 .1919 – 15.02.2020
 4. Stefania Kielar – 24 .01.1926 – 12.05.2020
 5. Krzysztof Stanisław Krukar – 3.04.1969 – 18.05.2020 
 6. Irena Teresa Rajchel – 11.04.1958 – 20.06.2020
 7. Irena Teresa Cyparska – 10.02.1936 – 02.07.2020
 8. Kazimiera Jadwiga Kinel – 30.07.1929 – 21.08.2020
 9. Maria Litarowicz – 7.06.1936 – 24.09.2020
 10. Stanisława Kielar – 2.05.1940 – 12.10.2020
 11. Władysław Stanisław Barud – 9.04.1932 – 18.10.2020r
 12. Adela Cecylia Oberc – 24.03.1937 – 19.10.2020
 13. Antoni Michał Wais – 16.08.1941 – 25.10.2020
 14. Helena Penar – 02.03.1931 – 01.11.2020
 15. Maria Zofia Rodzinka – 01.02.1940 – 06.11.2020
 16. Stanisław Wołczański – 28.06.1934 – 06.11.2020
 17. Eugeniusz Sokołowski – 7.06.1940 – 05,12.2020
 18. Czesław Andrzej Cypcar – 29.11.1951 – 15.12.2020
 19. Marian Penar – 6.12.1956 – 19.12.2020

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci!