Odeszli do wieczności w 2021r

Jezus powiedział: „Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1.18)

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności w roku 2021

 1. Helena Czerwińska – 17.02.1924 – 18.01.2021
 2. Aniela Zych – 24.05.1930 – 19.01.2021
 3. Józefa Penar – 4.07.1929 – 31.01.2021
 4. Marian Piotr Penar – 8.09.1961 – 22.02.2021
 5. Stanisław Józef Dąbrowiecki -14.11.1939 – 29.03.2021
 6. Anna Maria Patrylak –  21.10.1993 – 05.04.2021
 7. Jadwiga Rajchel – 06.1952 – 09.04.2021
 8. Władysław Rajchel – 15.12.1933 – 13.04.2021
 9. Cecylia Zych –  08.12.1927 – 04.05.2021
 10. Czesław Piotr Dąbrowski – 04.06.1931 – 16.05.2021
 11. Łukasz Grysztar – 30.01.1980 – 27.05.2021
 12. Marian Penar – 07.04.1962 – 29.05.2021
 13. Józef Antoni Krukar – 29.12.1938 – 02.06.2021
 14. Jadwiga Kasperkowicz – 11.03.1931 – 19.06.2021
 15. Helena Rajchel – 16.08.1926 – 28.06.2021
 16. Jan Wais – 25.01.1928 – 10.07.2021
 17. Jan Wais – 08.09.1934 – 24.07.2021
 18. Aleksandra Aniela Penar – 12.10.1933 – 3.08.2021
 19. Czesław Jan Kasperkowicz – 12.12.1933 – 4.08.2021
 20. Władysław Przybylski – 11.11.1950 – 14.08.2021
 21. Marian Kielar – 08.12.1959 – 20.08.2021
 22. Stanisław Rajnik – 06.09.1949 – 11.09.2021
 23. Janina Radoń – 20.05.1951 – 01.10.2021
 24. Ks. prał. Kazimierz Pańczyszyn – 2.01.1938 – 04.10.202
 25. Zofia Karolina Kasperkowicz – 12.10.1949 – 04.11.2021
 26. Władysław Jan Litwin – 3.07.1933 – 23.11.2021
 27. Władysław Wais – 18.06.1936 – 10.12.2021
 28. Helena Tekla Rajchel – 18.09.1923 – 19.12.2021
 29. Helena Grysztar – 11.07.1926 – 22.12.2021
 30. Franciszek Penar – 9.11.1928 – 27.12.2021
 31. Kazimierz Macnar – 15.01.1936 – 27.12.2021

Wieczny odpoczynek racz Im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci!