XX  Niedziela Zwykła

  1. Jutro 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Msze św. w naszej parafii w porządku niedzielnym, o godzinie 7.30, 9.15 i 11.00 w Kościółku. Na wszystkich Mszach Świętych poświęcenie wianków i ziół. Sam gest błogosławienia tych rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. Dziękujemy za dar pierwszych zbiorów właśnie w dniu, w którym osiąga pełnię zbawienia Maryja – Najdojrzalszy Owoc odkupionej ludzkości. Ofiarujmy Jej nasze serca i codzienny trud przybliżania się do Pana Boga. Na wzór Maryi mamy starać się być ludźmi wniebowzięcia – tymi, którzy świadomie i zdecydowanie podążają ku niebu.

    Msza Święta o godzinie 9.15 połączona będzie z dziękczynieniem za tegoroczne zbiory i z poświęceniem wieńca dożynkowego.

  2. Wraz z sobotnim świętem maryjnym tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku, a także myślimy o naszych siłach zbrojnych, o polskim wojsku, które tego dnia ma swoje święto. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają – doświadczamy tego naocznie. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu. Dziękujemy w setną rocznicę tego cudu za opiekę Maryi nad naszym Narodem.
  3. W tym tygodniu Msze Święte w dni powszednie o godzinie 18.00, we wtorek i czwartek o godzinie 8.00.
  4. W piątek 19 sierpień  (trzeci piątek miesiąca) Tradycyjna Droga Krzyżowa (godzina 17.00). Początek Mszą Świętą w Kościele głównym o godzinie 16.30 (Msza Święta dla starszych, którzy nie dadzą rady wziąć udziału w Drodze Krzyżowej), a następnie Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu Msza Święta w Kościółku, około godziny 18.00. W tym dniu także, jak w  każdy piątek Msza Święta o godzinie 10.00  w Kościółku. Rozważania przygotowuje Róża Rodzin – Świętego Andrzeja Boboli.
  5. W sobotę 20 sierpnia będzie zbiórka elektrośmieci, zepsutego sprzętu elektrycznego i AGD. Sprzęt ten można składać już w piątek 19 sierpnia, na parkingu przy Kościele, w samym rogu.
  6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 225, 231, 233, 247 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 251, 253, 257 (Kościółek).

Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: “Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Analizując wnikliwie dzisiejszy fragment Ewangelii, można wyciągnąć także następny ważny wniosek: zdarza się, że religijne wybory dzielą nawet najbliższych. Problemy wiary, praktyk religijnych, życia sakramentalnego czy etyki mogą się stać zarzewiem konfliktów w rodzinie.

Jednak w tej walce nie jesteśmy sami. Chrystus mówi: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!”. Można te słowa odczytać jako zapewnienie o wiecznej obecności Chrystusa z pracującymi w winnicy Pańskiej. Stąd też płynie nadzieja, że Bóg daje łaskę wszystkim, którzy próbują pozostać Mu wierni! Niewątpliwie ciężko jest przyjąć doświadczenia życiowe! Z Panem jednak wszystko staje się inne, pełniejsze, prostsze! Przed wiekami Marek Aureliusz tak się modlił: „Boże, daj mi pogodę przyjmowania rzeczy, których nie mogę zmienić; odwagę, aby zmienić rzeczy, które można, i mądrość – abym potrafił to odróżnić”. Trzeba się więc modlić o właściwe wybory i wierność.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Diecezjalna różańcowa:

Za zniewolonych przez nałóg pijaństwa, o dar wolności i uzdrowienia.