Dzień: 2022-08-17

  • Zachować w ludzkiej pamięci.

    Koło Gospodyń Wiejskich z Klimkówki na straży tradycji i zwyczajów polskiego ludu.       Dla mieszkańców dawnej wsi żniwa były uwieńczeniem najcięższej, ale i najważniejszej w całym roku pracy, uwieńczeniem całorocznego […]