XXI  Niedziela Zwykła

  1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba. Rozpocznijmy ten Nowy Rok Szkolny razem z Chrystusem i skorzystajmy z Sakramentu Pokuty. Spowiedź Święta przez cały tydzień pół godziny przed Mszą Świętą.
  2. W piątek 26 sierpnia, nasze myśli i serca skierujemy do Jasnej Góry, aby uczcić Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską. Można powiedzieć, że jest to bardzo polskie święto. Czym jest i czym powinna być dla nas Jasna Góra, przypominał św. Jan Paweł II, gdy mówił: „Na Jasną Górę przychodzimy do Matki Boga z wielowiekowym już depozytem naszego zawierzenia, które jest dziedzictwem całych pokoleń”. Msza Święta w naszym Kościele o godzinie 18.00, w Kościółku o godzinie 10.00.
  3. Przyszła niedziela jest ostatnią niedzielą miesiąca, składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną z przeznaczeniem na potrzeby naszej Parafii i Kościoła
  4. Msze Święte w tygodniu, w dni powszednie o godzinie 18.00, w poniedziałek i we wtorek o godzinie 8.00.
  5. W wielu parafialnych świątyniach i sanktuariach dziękujemy w tych dniach za tegoroczne zbiory. Zwyczaj ten spotykamy w Kościele już od IX wieku. Dojrzałe owoce, kwiaty i zboża są symbolem dojrzałości duchowej Maryi i pełni łask, jakimi Pan Bóg Ją obdarzył. Podczas tego dziękczynienia w naszej wspólnocie przeżywaliśmy ten dzień tydzień temu, w poniedziałek. Dziękuję za przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego Kołu Gospodyń, dziękuję za animację Liturgii Mszy Świętej. W czasie Mszy  prosiliśmy  Ojca w niebie, aby zebrane płody ziemi służyły wspólnemu dobru. Dlatego też modlitewną pamięcią obejmujemy wszystkich, którzy własną pracą zadbali o ich obfitość, ale również tych, od których będzie zależał sprawiedliwy podział tych dóbr.
  6. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery  259, 267, 4, 6 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 10, 12, 22 (Kościółek).

Ewangelia według Świętego Łukasza

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: “Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” On rzekł do nich: “Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.

Refleksja nad Słowem Bożym

Ewangelia powiada nam o tym, że niebo nie należy do ludzi, którzy znają Jezusa Chrystusa, którzy nawet się z Nim spotykali, którzy dużo o Nim wiedzą. Ono należy do świadków.

Ciasna brama, która wiedzie do królestwa niebieskiego, jest bramą prawdy. Przez tę bramę przechodzą świadkowie. „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości” – mówi Pan.

Prosimy o to, abyśmy posiedli moc potrzebną do dawania świadectwa Ewangelii i do przyjmowania doświadczeń, byśmy potrafili je traktować jako dorastanie do dawania świadectwa w każdej sytuacji.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Diecezjalna różańcowa:

Za zniewolonych przez nałóg pijaństwa, o dar wolności i uzdrowienia.