XXII  Niedziela Zwykła

 1. W czwartek  rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego o godz.8.00. Po Niej dzieci począwszy od Klasy VIII pod opieką wychowawców przejdą do Szkoły. Spowiedź Święta dla dzieci i młodzieży przed nowym rokiem szkolnym i pierwszym piątkiem miesiąca w poniedziałek i wtorek i w środę od godziny 17.30 do 18.00.
 2. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek, sobota i niedziela miesiąca:

  – w czwartek modlimy się o nowe, święte powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

  zgłoszonych chorych odwiedzę w środę od godziny 7.30 – dół Parafii do nowego mostu  i w piątek od godziny 7.30 – górę Parafii. Zachęcam  dzieci i młodzież  i dorosłych do skorzystania z sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zachęcam również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca. Spowiedź Święta zawsze pół godziny przed Mszą Świętą. Dzieci, które nie skorzystały jeszcze z Sakramentu Pokuty przed rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego, zapraszam w czwartek od godziny 17.15. Spowiedź w piątek od godziny 17.15 do 18.00.

  – w sobotę o godzinie 17.30 różaniec pierwszo sobotni, a następnie Msza Święta.

  – w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 9.15 zmiana tajemnic różańcowych.

 3. Msze Święte w tym tygodniu w dni powszedni o godzinie 18.00. W czwartek dodatkowa Msza Święta o godzinie 8.00 na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego.
 4. OD PRZYSZŁEJ NIEDZIELI 4 WRZEŚNIA POWRACA  MSZA O GODZINIE 15.30.
 5. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.00 zapraszamy wiernych z ulicy Zdrojowej, numery 24, 26, 32, 34 (Kościół) i z ulicy Zdrojowej, numery 38, 40, 42 (Kościółek).

Ewangelia według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:

«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych»

Refleksja nad Słowem Bożym

Dla nas, wierzących, istnieją dwa rodzaje uczt. Jedne są organizowane na ziemi. Inne są przygotowane w niebie. Tam gospodarzem jest Ojciec Niebieski, a On doskonale zna stopień umiłowania prawdy przez każdego. Słowa Jezusa: „Ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” (Mt 20,16) mają na uwadze udział w ucztach w niebie. Wielu z tych, którzy na ziemi siedzieli na pierwszym miejscu, tam zajmie miejsca ostatnie. Z kolei wielu z tych, którzy na ziemi siedzieli na ostatnich, zostanie na uczcie w niebie poproszonych przez Boga na miejsca pierwsze.

Trzeba to mieć na uwadze, by miłować prawdę i nie dziwić się, że z tego powodu na ziemi nie jesteśmy dowartościowywani. Zaczekajmy kilka czy kilkadziesiąt lat, a zostaniemy dowartościowani przez samego Boga. To piękna perspektywa.


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich


Intencje modlitewne na sierpień

Ogólna:

Aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Diecezjalna różańcowa:

O dobre owoce rozpoczynającego się roku szkolnego i katechetycznego.