III Niedziela Adwentu

1.Dziś niedziela Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. W liturgii szaty różowe, nawiązujące do koloru nieba o wschodzie słońca i mówiące, że Zbawiciel – Wschodzące Słońce jest już naprawdę blisko.

2. Za nami już połowa Adwentu. Pod koniec rozpoczynającego się tygodnia, a dokładnie od  soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym. Spowiedź przedświąteczna w naszej parafii w poniedziałek 19 grudnia od godziny 14.00 do 17.00, z przerwą od godziny 16.00 do 16.30.

3.Zapraszam na roraty w tym trzecim tygodniu adwentu. Roraty w dni powszednie od poniedziałku do piątku o godzinie 17.00, w sobotę o godzinie 8.00, ze względu na spowiedź w Iwoniczu – Zdroju.

4. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą. Wielu chciałoby usunąć z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i swoją postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.

5.Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary.

6. Dziś młodzież i dzieci ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadzają ozdoby bożonarodzeniowe, z których dochód przeznaczony jest na pomoc potrzebującym i funkcjonowanie Koła Caritas.

7. Za tydzień składka mszalna zbierana przez Radę Parafialną, na potrzeby naszej Parafii i Kościoła. Składka z ostatniej niedzieli grudnia przeznaczona jest jest na dom EMAUS, księży emerytów.

8. We wtorek 13 grudnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.

9. Dziękujemy za sprzątanie Kościoła tym osobom, które to uczyniły w minionym tygodniu, a na sobotę, na godzinę 8.30 zapraszamy mieszkańców z ulicy Zdrojowej, numery 408 i z ulicy Osiedlowej, numery 9, 11 i 15.


Ewangelia według Świętego Mateusza    

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Refleksja nad Słowem Bożym

W ostatnim czasie – również jako piękna ilustracja duchowości eucharystycznej – dostępny jest w kinach film „Nędzarz i madame”, zawierający wątki biograficzne świętego Brata Alberta. Refleksją do dzisiejszej Ewangelii niech będzie fragment piosenki, promującej ten film:

Wciąż pytasz czemu, tak trudno płacić dobrem za zło?

Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię?

Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

Przychylisz światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry, jak kromka chleba.

Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas

ile warte serce, które biło w nas.

Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego

by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego.

Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie…


Zapowiedzi przedmałżeńskie


Odeszli do wieczności


Spotkania grup duszpasterskich

We czwartek po skończonej Mszy Świętej spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej na plebanii.


Intencje modlitewne na grudzień

Ogólna:

Aby organizacje wolontariackie  znalazły osoby pragnące zaangażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów międzynarodowej współpracy.

Diecezjalna różańcowa:

O wzrost wszystkich wspólnot parafialnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich w naszej Archidiecezji.