Dzień: 2022-12-23

  • Roraty 2022

    Roraty to specjalne Msze Święte, które odprawiane są we wszystkie dni powszednie przez cały okres trwania Adwentu. Sama nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów introitu Rorate caeli – jak śpiewamy w pieśni […]