Kolęda w Klimkówce 2022/2023

W tym roku kolęda, czyli odwiedziny duszpasterskie, będą miały miejsce w Kościele, podobnie jak rok temu.

Po zakończonej modlitwie w świątyni, powrócimy do domów, aby wspólnie wypraszać potrzebne dary i łaski dla domowników, w szczególności dla dzieci oraz dla tych, którzy z powodu choroby i ograniczeń nie mogli uczestniczyć we Mszy św. i wspólnej modlitwie.

Prosimy, aby przynieść do kościoła wodę, która zostaniJe pobłogosławiona, by następnie pokropić nią nasze mieszkania i domy.

Pomocą w przeżywaniu tych chwil niech będą  (do pobrania poniżej) obrzęd błogosławieństwa rodzin oraz modlitwa rodzinna w domu.

Obrzęd kolędowy w rodzinie

       W naszej Parafii Kolęda będzie miała następujący przebieg. W miesiącu Styczniu mamy 5 Niedziel i Uroczystość Objawienie Pańskiego – Trzech Króli (6 styczeń). Parafia podzielona jest na 6 rejonów i począwszy od niedzieli 1 Stycznia – wszystkie rodziny i mieszkańców danego regionu zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 9.15, która tradycyjnie jest odprawiana za Parafian, a w tych dniach będzie odprawiana za Parafian i Rodziny zamieszkujące dany rejon. Po skończonej Mszy Świętej będzie krótka adoracja przy Najświętszym Sakramencie i błogosławieństwo wszystkich mieszkańców danego rejonu. Ofiary kolędowa, które można będzie złożyć w zakrystii lub podpisanej kopercie złożyć na tacę albo wrzucić do skrzynki kolędowej znajdującej się na stoliku pod chórem, przeznaczam w połowie  na budowę plebanii. Po każdej z tych Mszy Świętych (o godzinie 9.15) z koszykami będą stali także ministranci, którzy będą zbierali datki kolędowe.

         W rodzinach, w których planowane jest poświęcenie domu, mieszkania lub są sprawy, które trzeba omówić i potrzebna jest obecność kapłana, proszę zgłaszać w zakrystii. W dniach od 2 do 13 stycznia, po wcześniejszym umówieniu odwiedzę te domy i rodziny.

Rejony

I Rejon (1 styczeń 2023 rok) – ulica Ogrodowa (Łazy), Leśna (Fichty) i ulica Zdrojowa (strona prawa idąc od Iwonicza – Zdroju) do mostu przy drodze do Kościółka

II Rejon (6 styczeń 2023 rok) – ulica Zdrojowa lewa strona, od końca (idąc od Iwonicza – Zdroju), ulica Słoneczna, aż do Kościoła, do drogi na cmentarz

III Rejon (8 styczeń 2023 rok) – ulica Zdrojowa, prawa strona (idąc od Iwonicza – Zdroju), od mostu do Kościółka, ulica Kwiatowa  i ulica Księdza Kazimierza Waisa

IV Rejon (15 styczeń 2023rok) – ulica Zdrojowa od Kościoła (obie strony) do Sklepu Centrum i ulica Rzeczna

V Rejon (22 styczeń 2023 rok) – ulica Zdrojowa od Sklepu Centrum obie strony do Ostoi 

VI Rejon (29 styczeń 20123 rok) – ulice Kasztanowa i Osiedlowa