Roraty 2022

Roraty to specjalne Msze Święte, które odprawiane są we wszystkie dni powszednie przez cały okres trwania Adwentu. Sama nazwa „roraty” pochodzi od pierwszych słów introitu Rorate caeli – jak śpiewamy w pieśni tradycyjnej: „Niebiosa, spuśćcie rosę”. Jej tekst nawiązuje przede wszystkim do proroctw z Księgi Izajasza i tym samym stanowi wyraz oczekiwania na nadejście Mesjasza.

Roraty sprawowane są ku czci Najświętszej Maryi Panny, a symbolem obecności Matki Bożej podczas Mszy Świętej jest zapalona przy ołtarzu biała świeca z niebieską wstążką, czyli tzw. Roratka.

Zgodnie z tradycją, co roku dzieci z naszej parafii przychodzą do kościoła z własnymi lampionami, które – zgodnie z przekazem płynącym z Przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych (Mt 25) – stanowią symbol czuwania oraz oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Mszę roratnią rozpoczyna się jedynie przy świetle świec oraz lampionów. Skupienie, cisza i procesja w ciemnym kościele sprawiają, że najmłodsi widzą, iż dzieje się coś innego niż podczas nabożeństw odprawianych w ciągu roku. To niewątpliwie sprawia, że dzieci przychodzą na nią bardzo chętnie.

W bieżącym roku swój udział w mszy roratniej dzieci potwierdzały złożeniem serduszka podpisanego własnym imieniem i nazwiskiem, a w ostatnim dniu rorat, dla najbardziej wytrwałych uczestników, czekały nagrody ufundowane przez ks. Proboszcza.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się to piękne dzieło.

Galeria