Życzenia na Boże Narodzenie

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście,

Święta Bożego Narodzenia są dla nas wszystkich przypomnieniem, że nie ma takiej rzeczywistości, która byłaby niezależna od Boga. On czuwa nad wszystkim i nawet z ludzkiej nieprawości potrafi wyprowadzić zbawienie. Dla Jego Słowa nie ma granicy, której nie mogłoby przekroczyć, ponieważ “Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”. To Wszechmocne Słowo, przekracza granice cielesności i staje się dla nas Ciałem, Człowiekiem – Jezusem Chrystusem.

Niech to właśnie Wcielone Słowo, napełnia Was wszystkich swoimi darami, niech podtrzymuje w nadziei, podnosi z upadków i prowadzi po ścieżkach doczesności na spotkanie z Nim w wieczności.

Niech w tym trudnym czasie Jezus Chrystus, który rodzi się dla nas wszystkich, pocieszy nas, wleje w nasze serca ogrom ufności w Bożą opatrzność i udzieli potrzebnych łask na cały nadchodzący 2023 rok.

Z modlitwą i błogosławieństwem – Ks. Bogdan Kielar

 

Pasterka