Odeszli do wieczności

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem wiecznym (J11,25)

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności w roku 2019

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności w roku 2020
  1. Bogdan Korzec  – 04.11.1964 – 11.01.2020
  2. Roman Michał Przybylski – 13.09.1952 – 08.02.2020
  3. Katarzyna Zofia Wais – 3.09 .1919 – 15.02.2020
  4. Stefania Kielar – 24 .01.1926 – 12.05.2020
  5. Krzysztof Stanisław Krukar – 3.04.1969 – 18.05.2020 
  6. Irena Teresa Rajchel – 11.04.1958 – 20.06.2020
  7. Irena Teresa Cyparska – 10.02.1936 – 02.07.2020