Odeszli do wieczności

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem wiecznym (J11,25)

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności w roku 2019

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności w roku 2020
 1. Bogdan Korzec  – 04.11.1964 – 11.01.2020
 2. Roman Michał Przybylski – 13.09.1952 – 08.02.2020
 3. Katarzyna Zofia Wais – 3.09 .1919 – 15.02.2020
 4. Stefania Kielar – 24 .01.1926 – 12.05.2020
 5. Krzysztof Stanisław Krukar – 3.04.1969 – 18.05.2020 
 6. Irena Teresa Rajchel – 11.04.1958 – 20.06.2020
 7. Irena Teresa Cyparska – 10.02.1936 – 02.07.2020
 8. Kazimiera Jadwiga Kinel – 30.07.1929 – 21.08.2020
 9. Maria Litarowicz – 7.06.1936 – 24.09.2020
 10. Stanisława Kielar – 2.05.1940 – 12.10.2020
 11. Władysław, Stanisław Barud – 9.04.1932 – 18.10.2020r
 12. Adela, Cecylia Oberc – 24.03.1937 – 19.10.2020. 

Antoni Michał Wais, urodzony 16.08.1941 rok w Klimkówce, zamieszkały ulica Zdrojowa 188. Zmarł 25 .10.2020
Pogrzeb w środę – 28.10.2020. Ceremonia pogrzebowa z zachowaniem aktualnych obostrzeń.
Różaniec w Kaplicy Cmentarnej o godzinie 13.00.
Godzina 14.00 – Modlitwy w kaplicy i odprowadzenie do grobu.
Godzina 14.30 – Msza Święta w Kościele